Archive website of the programming period 2009-2014
New version of website you can find at www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania


Archív


Name:
Price:From: To:
Title The contracting authority The winning bidder Price
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany VODOTIKA, a.s., Bosáková 7, Bratislava 18 240,00 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany B&V Pro s.r.o., Uralská 1493/15, 040 12 Košice 15 600,00 €
Nižná Polianka Ing. Vladimír Malata – ZETTEC, Royova č. 367/17; Prevádzka: Bardejovská č. 46, 080 06 Prešov 3 349,80 €
Združenie miest a obcí Slovenska TOPNES s.r.o.,Narcisová 16, Bratislava 9 032,40 €
Nižná Polianka BBD Pro s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov 14 227,18 €
Nižná Polianka LANAKA spol. s r.o., Kapušany 130, 082 12 Kapušany 15 652,26 €
Nižná Polianka Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov 12 786,43 €
Nižná Polianka VAŠA slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 71 294,17 €
Nižná Polianka Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov, 17 482,35 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice PRO AGE s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 22 800,00 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice STU, stavebná fakulta,Bratislava 21 360,00 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice Twelve s.r.o., Bernoláková 2360/17, 040 11 Košice - Západ 15 960,00 €
Mesto Zvolen Ing. TatianaSchlampová, CSc., - PERENA, ul. Čerešňova 7, 974 05 B. Bystrica 2 300,00 €
Mesto Zvolen LEDEX spol. s r.o., Jánošíkova 5, 942 01 Šurany 7 440,00 €
Mesto Zvolen LESEL s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce 7 500,00 €
Technická univerzita Zvolen 3) LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce 11 280,00 €
Mesto Zvolen VAX PROJEKT s.r.o., Bystrický rad 81, 960 01 Zvole 10 680,00 €
Mesto Zvolen Púchovská záhradnícka s.r.o., 1.mája 834, 020001 Púchov 10 499,00 €
Mesto Zvolen Púchovská záhradnícka s.r.o., 1. mája 834, 020 01 Púchov 10 500,00 €
Technická univerzita Zvolen Ipros, s. r. o., Ing. Roman Baláži, Kasalová 2,949 01 Nitra 6 240,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »