Archive website of the programming period 2009-2014
New version of website you can find at www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk


Project:Zemplin - floods and droughts prevention - ZEMPASS
Name of the contracting authority:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice
The winning bidder:Twelve s.r.o., Bernoláková 2360/17, 040 11 Košice - Západ
Price:15 960,00
Contract:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2130074&l=sk