Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Otváracie konferencie prvých troch programov - viac v sekcii
CBC01009
Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
CLT01011
Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
DGV02001
Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji
ACC02003
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
CLT01004
Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
CLTPP001
Pro Monumenta - prevencia údržbou
GII01004
Biomasové logistické centrum
Obrázok ku správe: Medzinárodné ocenenie National Winner SLOVAKIA 2018 v rámci ENERGY GLOBE Award pre projekt Biomasové logistické centrum

Medzinárodné ocenenie National Winner SLOVAKIA 2018 v rámci ENERGY GLOBE Award pre projekt Biomasové logistické centrum

V programovom období 2009-2014 sa v rámci programu Zelené inovácie v priemysle realizoval aj projekt s názvom "Biomasové logistické centrum". Tento projekt získal v prestížnej medzinárodnej súťaži ENERGY GLOBE Award ocenenie National Winner SLOVAK...
04.02.2019
Obrázok ku správe: Otváracia konferencia programu „Domáce a rodovo podmienené násilie"

Otváracia konferencia programu „Domáce a rodovo podmienené násilie"

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.   Cieľom programu Domáce a rodovo podmienené násilie je a...
15.01.2019
Obrázok ku správe: Otváracia konferencia programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“

Otváracia konferencia programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“

Úrad vlády SR ako správca programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 - 2021, skr. Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, si dovoľuje informovať verejn...
15.01.2019
Obrázok ku správe: Otváracia konferencia programu „Kultúra“

Otváracia konferencia programu „Kultúra“

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skr. Kultúra, si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.   Cieľom pr...
15.01.2019
Obrázok ku správe: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019!

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019!

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v Novom roku 2019! **** Úrad vlády SR Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov Odbor grantov EHP a Nórska
19.12.2018
Obrázok ku správe: Otváracie konferencie prvých troch programov

Otváracie konferencie prvých troch programov

Úrad vlády SR, ako správca programov: Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca; Domáce a rodovo podmienené násilie; Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca;...
13.12.2018
Bánska Bystrica, Slovensko
a
48.7187376, 18.2591798
Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

Číslo projektu: ACC01001
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 3 199 824,00 €
Primárny okres realizácie: Bánovce nad Bebravou
49.3055641, 21.568117
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život

Číslo projektu: ACC01002
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 1 429 477,00 €
Primárny okres realizácie: Svidník
48.6233816, 21.7199734
Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS

Číslo projektu: ACC01003
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 2 270 513,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.5758623, 19.1256291
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Číslo projektu: ACC02002
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 1 010 000,00 €
Primárny okres realizácie: Zvolen
48.147136, 17.1023435
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Číslo projektu: ACC02003
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 1 986 994,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
49.1249356, 18.3301705
Voda a klíma v našej škole.

Číslo projektu: ACC03001
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 628,00 €
Primárny okres realizácie: Púchov
48.7556769, 21.9183859
Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce

Číslo projektu: ACC03002
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 829,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
49.301944, 18.7866296
VRÁŤME VODU PRÍRODE

Číslo projektu: ACC03003
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 494,00 €
Primárny okres realizácie: Kysucké Nové Mesto
48.6846407, 21.0565535
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom

Číslo projektu: ACC03004
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 36 330,00 €
Primárny okres realizácie: Košice-okolie
48.3148451, 18.0879864
Voda v krajine

Číslo projektu: ACC03005
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 36 376,00 €
Primárny okres realizácie: Nitra
49.0834456, 19.6124852
Modrá škola - naša škola

Číslo projektu: ACC03006
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 350,00 €
Primárny okres realizácie: Liptovský Mikuláš
49.2920835, 21.2762809
UZDRAVME SVET

Číslo projektu: ACC03007
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 27 484,00 €
Primárny okres realizácie: Bardejov
48.5758623, 19.1256291
MODERNÁ ŠKOLA

Číslo projektu: ACC03008
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 670,00 €
Primárny okres realizácie: Zvolen
49.2215903, 18.7419519
Eliminovanie povodní aplikáciou "zelených opatrení", zvýšenie estetiky prostredia, biodiverzity a informovanosti.

Číslo projektu: ACC03009
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 922,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
49.2215903, 18.7419519
Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí.

Číslo projektu: ACC03010
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 270,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
49.3022126, 20.6905301
Prepojenie zmeny klímy s edukačným procesom.

Číslo projektu: ACC03011
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 422,00 €
Primárny okres realizácie: Stará Ľubovňa
48.7718642, 21.2040671
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLIMY"

Číslo projektu: ACC03012
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.9962676, 18.2332812
Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

Číslo projektu: ACC03013
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 168,00 €
Primárny okres realizácie: Ilava
48.4586529, 18.8930346
Modrá škola v Štiavnických Baniach

Číslo projektu: ACC03014
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 999,00 €
Primárny okres realizácie: Banská Štiavnica
49.055188, 20.3014328
TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia

Číslo projektu: ACC03015
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 314,00 €
Primárny okres realizácie: Poprad
48.9979058, 21.2396073
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej školy

Číslo projektu: ACC03016
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 970,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
49.0260192, 20.588875
Voda a dážď patria do záhrad

Číslo projektu: ACC03017
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Levoča
48.4363404, 17.0182641
Školské multifukčné centrum

Číslo projektu: ACC03019
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Malacky
48.8518087, 20.933943
Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany

Číslo projektu: ACC03020
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 995,00 €
Primárny okres realizácie: Gelnica
49.4383046, 18.7913236
Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju

Číslo projektu: ACC03021
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 34 284,00 €
Primárny okres realizácie: Čadca
47.7625785, 18.1294132
Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

Číslo projektu: ACC03022
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 956,00 €
Primárny okres realizácie: Komárno
49.2225205, 18.5588046
VODA OKOLO NÁS - WAU

Číslo projektu: ACC03023
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 487,00 €
Primárny okres realizácie: Bytča
48.8875263, 21.6853189
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Bystré

Číslo projektu: ACC03024
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 559,00 €
Primárny okres realizácie: Vranov nad Topľou
48.2111942, 19.3412783
S Modrou školou k lepšej klíme

Číslo projektu: ACC03025
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 175,00 €
Primárny okres realizácie: Veľký Krtíš
49.2719658, 21.9028113
PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY

Číslo projektu: ACC03026
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 768,00 €
Primárny okres realizácie: Medzilaborce
49.0652929, 18.9218558
Eko-klimax 2014

Číslo projektu: ACC03027
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 22 043,00 €
Primárny okres realizácie: Martin
48.4883608, 18.7077948
Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov

Číslo projektu: ACC03028
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 500,00 €
Primárny okres realizácie: Žarnovica
48.3832287, 18.3976342
Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany

Číslo projektu: ACC03029
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 295,00 €
Primárny okres realizácie: Zlaté Moravce
48.7486063, 22.1786579
Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď

Číslo projektu: ACC03030
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 33 600,00 €
Primárny okres realizácie: Sobrance
48.4350969, 19.7968923
Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa

Číslo projektu: ACC03031
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 510,00 €
Primárny okres realizácie: Poltár
48.3289346, 19.6653485
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín

Číslo projektu: ACC03032
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 298,00 €
Primárny okres realizácie: Lučenec
48.3573569, 19.0645565
Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach

Číslo projektu: ACC03034
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 240,00 €
Primárny okres realizácie: Krupina
48.1895413, 17.7266636
Revitalizuj a zachráň planétu

Číslo projektu: ACC03035
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Galanta
48.3833442, 20.018358
Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Číslo projektu: ACC03036
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 36 825,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.3833442, 20.018358
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec

Číslo projektu: ACC03037
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 740,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.5882665, 18.8493777
Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom

Číslo projektu: ACC03038
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 210,00 €
Primárny okres realizácie: Žiar nad Hronom
48.2166758, 17.3981035
Podpora zasakovania a ekonomické využitie dažďovej vody v ZŠ M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji

Číslo projektu: ACC03039
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 350,00 €
Primárny okres realizácie: Senec
48.7707098, 18.6209537
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch

Číslo projektu: ACC03040
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 650,00 €
Primárny okres realizácie: Prievidza
48.9979058, 21.2396073
Modifikácia učebných osnov o problematike bioklimatickej zmeny a menežmentu dažďových vôd v areáli Spojenej školy Prešov

Číslo projektu: ACC03041
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 270,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.1458923, 17.1071373
MODRÁ TILGNERKA

Číslo projektu: ACC03042
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 000,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava IV
49.3055641, 21.568117
POZNÁVACIA ZÁHRADA

Číslo projektu: ACC03043
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 36 922,00 €
Primárny okres realizácie: Svidník
48.8636263, 18.8633405
Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice

Číslo projektu: ACC03044
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 270,00 €
Primárny okres realizácie: Turčianske Teplice
47.9918284, 17.6204554
Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch

Číslo projektu: ACC03045
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 240,00 €
Primárny okres realizácie: Dunajská Streda
48.5603755, 19.4191434
Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

Číslo projektu: ACC03046
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 575,00 €
Primárny okres realizácie: Detva
48.6233816, 21.7199734
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Cejkov

Číslo projektu: ACC03047
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 150,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.9338752, 21.9107212
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné

Číslo projektu: ACC03049
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 630,00 €
Primárny okres realizácie: Humenné
48.7556769, 21.9183859
KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta

Číslo projektu: ACC03050
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 606,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.7556769, 21.9183859
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES

Číslo projektu: ACC03051
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 758,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
49.2215903, 18.7419519
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej

Číslo projektu: ACC03052
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 858,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
49.2215903, 18.7419519
Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax

Číslo projektu: ACC03053
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
49.2225205, 18.5588046
Živá voda

Číslo projektu: ACC03054
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 580,00 €
Primárny okres realizácie: Bytča
49.301944, 18.7866296
Modrá škola na Kysuciach

Číslo projektu: ACC03055
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 384,00 €
Primárny okres realizácie: Kysucké Nové Mesto
49.1249356, 18.3301705
Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov

Číslo projektu: ACC03056
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 553,00 €
Primárny okres realizácie: Púchov
48.9979058, 21.2396073
Modrá Škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť

Číslo projektu: ACC03058
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 655,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.3833442, 20.018358
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej

Číslo projektu: ACC03059
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 240,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.2111942, 19.3412783
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole

Číslo projektu: ACC03060
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 983,00 €
Primárny okres realizácie: Veľký Krtíš
48.3833442, 20.018358
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v základnej škole s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch

Číslo projektu: ACC03062
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 955,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.2111942, 19.3412783
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš

Číslo projektu: ACC03063
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 37 350,00 €
Primárny okres realizácie: Veľký Krtíš
48.3833442, 20.018358
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec

Číslo projektu: ACC03064
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 963,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.9979058, 21.2396073
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov

Číslo projektu: ACC03065
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 220,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.3148451, 18.0879864
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce

Číslo projektu: ACC03066
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 36 866,00 €
Primárny okres realizácie: Nitra
48.3289346, 19.6653485
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Odbornom učilišti internátnom v Lučenci

Číslo projektu: ACC03067
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 927,00 €
Primárny okres realizácie: Lučenec
48.9979058, 21.2396073
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča

Číslo projektu: ACC03068
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 805,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.5882665, 18.8493777
Naučme sa environmentálne myslieť a konať pre prospech všetkých

Číslo projektu: ACC03069
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 39 984,00 €
Primárny okres realizácie: Žiar nad Hronom
48.3289346, 19.6653485
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci

Číslo projektu: ACC03070
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 26 255,00 €
Primárny okres realizácie: Lučenec
48.8875263, 21.6853189
Škola Zdravej Klímy II

Číslo projektu: ACC03071
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Vranov nad Topľou
48.3833442, 20.018358
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským

Číslo projektu: ACC03072
Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Schválený projektový grant: 38 780,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
49.2920835, 21.2762809
Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.

Číslo projektu: CLT01001
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 522 203,00 €
Primárny okres realizácie: Bardejov
48.7718642, 21.2040671
Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády

Číslo projektu: CLT01002
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 391 649,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.7718642, 21.2040671
Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety

Číslo projektu: CLT01003
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 441 764,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.9875164, 22.1519569
Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon

Číslo projektu: CLT01004
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 266 228,00 €
Primárny okres realizácie: Snina
48.8460561, 17.2278639
Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie

Číslo projektu: CLT01005
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 512 539,00 €
Primárny okres realizácie: Skalica
49.2215903, 18.7419519
Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina

Číslo projektu: CLT01006
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 328 743,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
48.1895413, 17.7266636
Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta

Číslo projektu: CLT01007
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 512 817,00 €
Primárny okres realizácie: Galanta
48.7718642, 21.2040671
Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov

Číslo projektu: CLT01008
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 651 970,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.4883608, 18.7077948
48.7718642, 21.2040671
Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí

Číslo projektu: CLT01010
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 500 000,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.147136, 17.1023435
Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Číslo projektu: CLT01011
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 491 406,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
48.3804163, 17.5878194
Revitalizácia hradiska na Molpíri

Číslo projektu: CLT01012
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 290 217,00 €
Primárny okres realizácie: Trnava
47.9918284, 17.6204554
VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia

Číslo projektu: CLT01013
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 280 478,00 €
Primárny okres realizácie: Dunajská Streda
49.2215903, 18.7419519
Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline

Číslo projektu: CLT02001
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 590 923,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
48.2111942, 19.3412783
HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže

Číslo projektu: CLT02002
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 256 125,00 €
Primárny okres realizácie: Veľký Krtíš
48.6233816, 21.7199734
Revitalizácia Pariča (RePar)

Číslo projektu: CLT02003
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 668 026,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.1458923, 17.1071373
NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti

Číslo projektu: CLT02004
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 339 770,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava IV
48.4586529, 18.8930346
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane

Číslo projektu: CLT02005
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 287 343,00 €
Primárny okres realizácie: Banská Štiavnica
49.2215903, 18.7419519
Bez kaplnky nie je hrad

Číslo projektu: CLT02006
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 443 717,00 €
Primárny okres realizácie: Žilina
48.8060729, 19.6438178
Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria

Číslo projektu: CLT02007
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 358 278,00 €
Primárny okres realizácie: Brezno
49.1169161, 18.4481529
Obnova NKP Považský hrad

Číslo projektu: CLT02008
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 457 184,00 €
Primárny okres realizácie: Považská Bystrica
49.2920835, 21.2762809
Obnova hradu Zborov

Číslo projektu: CLT02009
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 599 639,00 €
Primárny okres realizácie: Bardejov
48.3148451, 18.0879864
Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí

Číslo projektu: CLT02010
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 697 814,00 €
Primárny okres realizácie: Nitra
48.669026, 19.699024
Pro Monumenta - prevencia údržbou.

Číslo projektu: CLTPP001
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 952 056,00 €
Primárny okres realizácie:
48.9979058, 21.2396073
Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)

Číslo projektu: DGV01002
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 608 751,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.3148451, 18.0879864
Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia

Číslo projektu: DGV01003
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 331 298,00 €
Primárny okres realizácie: Nitra
48.1385322, 17.1917979
BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM

Číslo projektu: DGV01004
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 565 201,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava II
49.055188, 20.3014328
Poradenské centrum Progresfem

Číslo projektu: DGV01005
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 54 058,00 €
Primárny okres realizácie: Poprad
48.9435269, 20.567981
Poradenské centrum HANA v Spišskéj Novej Vsi

Číslo projektu: DGV01006
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 57 855,00 €
Primárny okres realizácie: Spišská Nová Ves
48.669026, 19.699024
Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie

Číslo projektu: DGV01007
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 65 055,00 €
Primárny okres realizácie:
49.0834456, 19.6124852
Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova

Číslo projektu: DGV01009
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 121 855,00 €
Primárny okres realizácie: Liptovský Mikuláš
48.669026, 19.699024
Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia

Číslo projektu: DGV01011
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 67 122,00 €
Primárny okres realizácie:
48.1458923, 17.1071373


Číslo projektu: DGV01012
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 39 525,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava V
48.147136, 17.1023435
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Číslo projektu: DGVPP001
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 2 000 000,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
48.6233816, 21.7199734
SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)

Číslo projektu: GII01001
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 4 940 994,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
49.301944, 18.7866296
Biomasové logistické centrum

Číslo projektu: GII01004
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 3 377 927,00 €
Primárny okres realizácie: Kysucké Nové Mesto
48.9979058, 21.2396073
Rozvoj podnikateľskej činnosti a zvyšovanie zamestnanosti v spoločnosti STAMAP, s. r. o. v oblasti OZE.

Číslo projektu: GII01005
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 1 579 484,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
49.3335909, 19.5548617
Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín

Číslo projektu: GII01006
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 1 403 848,00 €
Primárny okres realizácie: Tvrdošín
48.7556769, 21.9183859
Naša škola pre všetkých

Číslo projektu: INC01001
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 34 620,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.6233816, 21.7199734
Multikulturalizmus a podpora sociálnej inklúzie

Číslo projektu: INC01002
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 38 690,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.7718642, 21.2040671
Cez umenie k inklúzii

Číslo projektu: INC01003
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
49.1373227, 20.4295428
Vzdelanie - predpoklad zmeny

Číslo projektu: INC01004
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 22 888,00 €
Primárny okres realizácie: Kežmarok
48.6620518, 20.5278701
Urob kroky dopredu

Číslo projektu: INC01005
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 39 180,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
48.6620518, 20.5278701
Multikulturalizmus v našej škole

Číslo projektu: INC01006
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 36 610,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
48.7556769, 21.9183859
Škola pre žiakov

Číslo projektu: INC01007
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 38 420,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.6233816, 21.7199734
Do integrovanej školy s radosťou

Číslo projektu: INC01008
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 38 020,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.7381404, 21.2972293
Učíme sa čo nás baví

Číslo projektu: INC01009
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 36 250,00 €
Primárny okres realizácie: Košice III
48.6620518, 20.5278701
Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Číslo projektu: INC01010
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 37 190,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
49.3055641, 21.568117
Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov

Číslo projektu: INC01011
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 38 560,00 €
Primárny okres realizácie: Svidník
48.5882665, 18.8493777
" Rómsky jazyk - most medzi nami "

Číslo projektu: INC01013
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 39 700,00 €
Primárny okres realizácie: Žiar nad Hronom
48.5882665, 18.8493777
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "

Číslo projektu: INC01014
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Žiar nad Hronom
48.4350969, 19.7968923
Rozvoj interkultúrneho vzdelávania a mimoškolských aktivít v základnej škole v Cinobani

Číslo projektu: INC01015
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 32 400,00 €
Primárny okres realizácie: Poltár
48.9979058, 21.2396073
RÓMSKE REÁLIE AKO NÁSTROJ INKLÚZIE

Číslo projektu: INC01016
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 39 215,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
49.3055641, 21.568117
Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie pomocou aktivít Základnej školy Kružlová

Číslo projektu: INC01017
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 36 320,00 €
Primárny okres realizácie: Svidník
48.7718642, 21.2040671
Spoločne za zmenu

Číslo projektu: INC01018
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 40 000,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
49.2920835, 21.2762809
ZŠ Nižná Polianka - miesto znížovania národných nerovnosti a podpory sociálnej inklúzie

Číslo projektu: INC01019
Program: SK04 - Sociálna inklúzia
Schválený projektový grant: 37 520,00 €
Primárny okres realizácie: Bardejov
48.2068601, 17.1466698
48.3812295, 20.0195452
ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA

Číslo projektu: GII01003
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 1 749 775,00 €
Primárny okres realizácie: Rimavská Sobota
48.7556769, 21.9183859
SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.

Číslo projektu: CBC01016
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 971 848,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.1485962, 17.1077465
Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia

Číslo projektu: DGV02005
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 188 377,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava IV
48.3518392, 19.0670496
Mosty

Číslo projektu: DGV03006
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 59 168,00 €
Primárny okres realizácie: Krupina
48.6721939, 21.2852455
DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA

Číslo projektu: CBC01002
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 873 779,00 €
Primárny okres realizácie: Košice IV
48.987657, 22.1583022
Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"

Číslo projektu: CBC01008
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 575 486,00 €
Primárny okres realizácie: Snina
49.0616613, 18.9190235
Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS

Číslo projektu: DGV03001
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 837 517,00 €
Primárny okres realizácie: Martin
48.884936, 18.0335209
Ženský domov Trenčín

Číslo projektu: DGV03002
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 665 856,00 €
Primárny okres realizácie: Trenčín
49.0811487, 19.6192067
Žiť bez strachu

Číslo projektu: DGV03007
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 85 257,00 €
Primárny okres realizácie: Liptovský Mikuláš
48.147136, 17.1023435
Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska

Číslo projektu: DGV03011
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 113 506,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
48.1485962, 17.1077465
Spoločné ciele

Číslo projektu: DGV02003
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 202 869,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava IV
48.147136, 17.1023435
Ženy z ulice

Číslo projektu: DGV02006
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 52 956,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
48.628493, 18.3768911
Poradenské centrum Nádej Partizánske

Číslo projektu: DGV03010
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 77 229,00 €
Primárny okres realizácie: Partizánske
48.6284913, 21.715555
Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia

Číslo projektu: DGV02004
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 243 865,00 €
Primárny okres realizácie: Trebišov
48.147136, 17.1023435
Ženy ženám

Číslo projektu: DGV03009
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 102 405,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
49.2748349, 21.9065029
48.7718642, 21.2040671
Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

Číslo projektu: DGV02001
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 290 728,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.3061414, 18.076376
Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti.

Číslo projektu: DGV03008
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 54 360,00 €
Primárny okres realizácie: Nitra
49.0018324, 21.2393119
Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Číslo projektu: DGV02002
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 406 405,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
49.0511221, 20.295414
Krízové centrum pre matky s deťmi - KCMD

Číslo projektu: DGV03003
Program: SK09 - Domáce násilie
Schválený projektový grant: 386 811,00 €
Primárny okres realizácie: Poprad
48.2170295, 17.4061499
Výskumné centrum potenciálu biomasy

Číslo projektu: GIIPP001
Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
Schválený projektový grant: 2 500 000,00 €
Primárny okres realizácie: Senec
48.7457689, 22.1794779
Partnerstvo hlinou spečatené

Číslo projektu: CBC01006
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 229 410,00 €
Primárny okres realizácie: Sobrance
48.669026, 19.699024
ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia

Číslo projektu: CBC01010
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 398 773,00 €
Primárny okres realizácie:
48.7556769, 21.9183859
Cestujúce bábky

Číslo projektu: CBC01024
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 440 934,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.6721939, 21.2852455
Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici

Číslo projektu: CBC01017
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 829 180,00 €
Primárny okres realizácie: Košice IV
48.987657, 22.1583022
Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

Číslo projektu: CBC01012
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 756 849,00 €
Primárny okres realizácie: Snina
49.3055641, 21.568117
Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)

Číslo projektu: CBC01021
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 454 538,00 €
Primárny okres realizácie: Svidník
48.8904721, 21.6825245
Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership

Číslo projektu: CBC01009
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 394 381,00 €
Primárny okres realizácie: Vranov nad Topľou
48.7718642, 21.2040671
Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)

Číslo projektu: CBC01013
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 597 881,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.7718642, 21.2040671
Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020

Číslo projektu: CBC01011
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 297 088,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
49.0018324, 21.2393119
Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.

Číslo projektu: CBC01014
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 354 119,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
49.0018324, 21.2393119
Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom

Číslo projektu: CBC01018
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 612 497,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.6561405, 20.5323841
OCHUTNÁVAJME

Číslo projektu: CBC01003
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 223 130,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
49.0202097, 20.5843112
Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny

Číslo projektu: CBC01004
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 286 619,00 €
Primárny okres realizácie: Levoča
49.0018324, 21.2393119
Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle

Číslo projektu: CBC01007
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 372 674,00 €
Primárny okres realizácie: Prešov
48.7718642, 21.2040671
Máme k sebe blízko

Číslo projektu: CBC01019
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 212 398,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.6561405, 20.5323841
Karpatský portál.

Číslo projektu: CBC01020
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 247 921,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
48.6561405, 20.5323841
ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)

Číslo projektu: CBC01023
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 410 902,00 €
Primárny okres realizácie: Rožňava
48.7556769, 21.9183859
SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce

Číslo projektu: CBC01025
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 189 764,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
48.147136, 17.1023435
Kto vraví, že som outsider?

Číslo projektu: CLT03010
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 88 830,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
48.7718642, 21.2040671
Prekonávanie hraníc - kultúra, spôsob vzájomného porozumenia

Číslo projektu: CLT03001
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 173 507,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
48.147136, 17.1023435
Komunikácia umenia - Umenie komunikácie

Číslo projektu: CLT03008
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 88 200,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
Ekodedina/???????

Číslo projektu: CBC01026
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 299 806,00 €
Primárny okres realizácie: Košice-okolie
Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. (skratka projektu: ICHH)

Číslo projektu: CBC01029
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 747 412,00 €
Primárny okres realizácie: Sabinov
Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou

Číslo projektu: CBC01030
Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
Schválený projektový grant: 171 728,00 €
Primárny okres realizácie: Michalovce
Dobrý Trh - Svetlo mesta

Číslo projektu: CLT03002
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 82 400,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku

Číslo projektu: CLT03003
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 134 977,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
Phutedro ?re

Číslo projektu: CLT03004
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 159 678,00 €
Primárny okres realizácie: Košice I
Umenie, zbierky a dáta bez hraníc

Číslo projektu: CLT03005
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 92 412,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie

Číslo projektu: CLT03006
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 108 454,00 €
Primárny okres realizácie: Trnava
Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení

Číslo projektu: CLT03007
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 160 430,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
Otázka vôle

Číslo projektu: CLT03009
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 117 213,00 €
Primárny okres realizácie: Bratislava I
Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve

Číslo projektu: CLT03011
Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
Schválený projektový grant: 198 973,00 €
Primárny okres realizácie: Košice-okolie