Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otváracia konferencia programu „Kultúra“

15.01.2019
Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skr. Kultúra, si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.
 
Cieľom programu "Kultúra" je posilnenie sociálneho a ekonomického rozvoja prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania a aktivít v oblasti kultúry a obnovy a manažovania kultúrneho dedičstva. V rámci programu sa očakáva realizácia projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva za účelom opätovného využitia alebo ďalšieho využitia kultúrnych pamiatok s podporou podnikateľského potenciálu. Súčasťou programu bude aj schéma malých grantov, ktorá podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín.
 
Otváracia konferencia sa uskutočnila:
  • 8. marca 2019, 10:00 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava