Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Výzvy


Dátum Názov Programy Stav
10.11.2016 Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok SK05 - Kultúrne dedičstvoSK02 - Prispôsobenie sa zmene klímySK07 - Zelené inovácie v priemysleSK08 - Cezhraničná spoluprácaSK09 - Domáce násilie ukončená
15.08.2016 Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený - Bilaterálny fond ukončená
31.05.2016 Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni programov v rámci opatrenia B stále otvorená! SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímySK05 - Kultúrne dedičstvoSK07 - Zelené inovácie v priemysleSK08 - Cezhraničná spoluprácaSK09 - Domáce násilie ukončená
07.08.2015 Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený ! - Bilaterálny fond ukončená
14.07.2015 Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímySK07 - Zelené inovácie v priemysleSK09 - Domáce násilieSK05 - Kultúrne dedičstvoSK08 - Cezhraničná spolupráca ukončená
12.06.2015 Výzva CLT03 (malá grantová schéma) SK05 - Kultúrne dedičstvo ukončená
03.03.2015 SAIA, n.o. - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko ukončená
10.11.2014 Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko - ukončená
12.09.2014 Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko ukončená
08.09.2014 Vyhlásenie výzvy DGV02 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie SK09 - Domáce násilie ukončená
08.09.2014 Vyhlásenie výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie SK09 - Domáce násilie ukončená
01.08.2014 Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 otvorený - Bilaterálny fond ukončená
23.06.2014 Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko ukončená
31.01.2014 Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva SK05 - Kultúrne dedičstvo ukončená
31.01.2014 Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva SK05 - Kultúrne dedičstvo ukončená
13.01.2014 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca SK08 - Cezhraničná spolupráca ukončená
30.12.2013 Oznámenie o vyhlásení výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca pre schému malých grantov CBC02 a otvorenie opatrenia A bilaterálneho fondu v rámci predmetnej výzvy SK08 - Cezhraničná spolupráca ukončená
30.09.2013 Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca SK08 - Cezhraničná spolupráca ukončená
20.08.2013 Vyhlásenie výzvy pre program SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie SK04 - Sociálna inklúzia ukončená
27.05.2013 Vyhlásenie výzvy ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy ukončená
1 2 »