Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programovÚrad vlády SR ako správca programov:
 
  • SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7
  • SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17
  • SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21
  • SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26
  • SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29

otvoril dňa 14.7.2015 bilaterálne fondy na úrovni programov v rámci opatrenia B: