Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Domáce násilie - SK09


Finančný príspevok: 7 000 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy

Hlavné zameranie: 
Program bude predovšetkým zameraný na prevenciu domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim násilím.