Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Kultúrne dedičstvo - SK05Finančný príspevok: 10 505 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Preddefinované projekty: Možný preddefinovaný projekt Riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo

Malá grantová schéma: 
nie menej ako 10% z celkových oprávnených výdavkov alokovaných v rámci programu bude alokovaných oblasti 17, konkrétne do súčasného umenia a kultúry a podpory dvojstranných výmen v oblasti živého umenia a kultúry.

Zdroj: Memorandum o porozumení pre implementáciu FM EHP 2009 - 2014