Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spoluprácaOznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt.
Program: Cezhraničná spolupráca