Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

SAIA, n.o. - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko


  • Dátum: 03.03.2015
  • Programy:

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02  v rámci opatrenia:
Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

Výzva je dostupná <<<TU>>>