Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca pre schému malých grantov CBC02 a otvorenie opatrenia A bilaterálneho fondu v rámci predmetnej výzvyÚrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca si Vám dovoľuje oznámiť vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci schémy malých grantov v programe Cezhraničnej spolupráce správcom schémy malých grantov Prešovským samosprávnym krajom 30. decembra 2013. Zároveň Vám oznamuje otvorenie opatrenia A bilaterálneho fondu v rámci predmetnej výzvy, v ktorom sa žiadatelia môžu uchádzať o príspevok na vyhľadávanie partnera z Nórska a rozvoj takého partnerstva za účelom podania žiadosti o projekt v partnerstve s Nórskou organizáciou. 

Výzva je dostupná na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja, alebo <<<TU>>>