Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni programov v rámci opatrenia B stále otvorená!Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni jednotlivých programov v rámci opatrenia B. Žiadosti o príspevky je možné predkladať priebežne, najneskôr do 30.11.2016, resp. do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programových oblastí.

Bližšie informácie sú dostupné TU.