Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vyhlásenie výzvy pre program SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzieGovernment Office of the Slovak Republic as the Programme Operator is launching the Call SI01 for submission of project application: