Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vyhlásenie výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilieÚrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje III. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV03: