Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce - [CBC01025]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01025
 • Názov projektu: SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Michalovce
 • Začiatok realizácie projektu: 15.10.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Mesto Michalovce
 • Komponent/opatrenie: Cezhraničný tok informácií
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 189 764,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 245 668,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 240 828,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 240 828,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.