Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
ACC01001 Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 199 824,00 € Prebieha
ACC01002 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život Nižná Polianka 1 429 477,00 € Ukončený
ACC01003 Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice 2 270 513,00 € Ukončený
ACC02002 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen Mesto Zvolen 1 010 000,00 € Ukončený
ACC02003 Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 986 994,00 € Prebieha
ACC03001 Voda a klíma v našej škole. Základná škola s materskou školou 37 628,00 € Ukončený
ACC03002 Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce Základná škola s materskou školou Bracovce 38 829,00 € Ukončený
ACC03003 VRÁŤME VODU PRÍRODE Základná škola Rudina 38 494,00 € Ukončený
ACC03004 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom Základná škola s materskou školou Slanec 36 330,00 € Prebieha
ACC03005 Voda v krajine Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského 36 376,00 € Ukončený
ACC03006 Modrá škola - naša škola Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 38 350,00 € Ukončený
ACC03007 UZDRAVME SVET Hotelová akadémia Jána Andraščíka 27 484,00 € Ukončený
ACC03008 MODERNÁ ŠKOLA Gymnázium Ľudovíta Štúra 37 670,00 € Ukončený
ACC03009 Eliminovanie povodní aplikáciou "zelených opatrení", zvýšenie estetiky prostredia, biodiverzity a informovanosti. Základná škola s materskou školou, Gaštanova 56 Žilina 39 922,00 € Prebieha
ACC03010 Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí. Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 38 270,00 € Ukončený
ACC03011 Prepojenie zmeny klímy s edukačným procesom. Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 39 422,00 € Prebieha
ACC03012 "Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLIMY" Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 40 000,00 € Ukončený
ACC03013 Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Spojená škola sv. Jána Bosca 37 168,00 € Ukončený
ACC03014 Modrá škola v Štiavnických Baniach Základná škola s materskou školou Maximilána Hella 39 999,00 € Ukončený
ACC03015 TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia Súkromné gymnázium 39 314,00 € Ukončený
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »