Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
ACC03060 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole Stredná odborná škola 39 983,00 € Ukončený
ACC03062 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v základnej škole s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch 39 955,00 € Ukončený
ACC03063 Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš Základná škola, ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš 37 350,00 € Ukončený
ACC03064 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 39 963,00 € Ukončený
ACC03065 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov Základná škola s materskou školou Bajerov 39 220,00 € Ukončený
ACC03066 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským n Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola 36 866,00 € Prebieha
ACC03067 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Odbornom učilišti internátnom v Lučenci Odborné učilište internátne 39 927,00 € Ukončený
ACC03068 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča 39 805,00 € Ukončený
ACC03069 Naučme sa environmentálne myslieť a konať pre prospech všetkých Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu 39 984,00 € Ukončený
ACC03070 Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 26 255,00 € Ukončený
ACC03071 Škola Zdravej Klímy II Mesto Vranov nad Topľou 40 000,00 € Ukončený
ACC03072 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium 38 780,00 € Ukončený
CLT01001 Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. 522 203,00 € Ukončený
CLT01002 Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 391 649,00 € Ukončený
CLT01003 Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety Perly gotickej cesty, n.o. Košice 441 764,00 € Prebieha
CLT01004 Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon Karpatské drevené cerkvi, n. o. 266 228,00 € Ukončený
CLT01005 Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie Mesto Holíč 512 539,00 € Prebieha
CLT01006 Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina Truc sphérique 328 743,00 € Ukončený
CLT01007 Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta Mesto Sereď 512 817,00 € Prebieha
CLT01008 Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 651 970,00 € Prebieha
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »