Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
ACC03038 Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom Základná škola 37 210,00 € Ukončený
ACC03039 Podpora zasakovania a ekonomické využitie dažďovej vody v ZŠ M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP 3 900 28 Ivanka pri Dunaji 37 350,00 € Prebieha
ACC03040 Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 37 650,00 € Ukončený
ACC03041 Modifikácia učebných osnov o problematike bioklimatickej zmeny a menežmentu dažďových vôd v areáli Spojenej školy Prešov Spojená škola 37 270,00 € Prebieha
ACC03042 MODRÁ TILGNERKA Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava 38 000,00 € Ukončený
ACC03043 POZNÁVACIA ZÁHRADA Základná škola Cernina 36 922,00 € Ukončený
ACC03044 Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice ZŠ s MŠ Turčianske Teplice 37 270,00 € Ukončený
ACC03045 Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – AlapiskolanHlavná 115,Topoľníky – Nyárasd 37 240,00 € Ukončený
ACC03046 Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 37 575,00 € Ukončený
ACC03047 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Cejkov Základná škola Cedjkov 39 150,00 € Prebieha
ACC03049 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné 39 630,00 € Ukončený
ACC03050 KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 37 606,00 € Ukončený
ACC03051 EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 39 758,00 € Ukončený
ACC03052 Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej Základná škola Žofie Bosniakovej 37 858,00 € Ukončený
ACC03053 Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 40 000,00 € Ukončený
ACC03054 Živá voda Základná škola, Ulica mieru č.1235, 014 01 Bytča 39 580,00 € Ukončený
ACC03055 Modrá škola na Kysuciach Stredná odborná škola strojnícka 39 384,00 € Ukončený
ACC03056 Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 39 553,00 € Ukončený
ACC03058 Modrá Škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť Základná škola s materskou školou - Šarišské Bohdanovce 39 655,00 € Ukončený
ACC03059 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej 38 240,00 € Ukončený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »