Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
CLT03009 Otázka vôle Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 117 213,00 € Ukončený
CLT03011 Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve MIRAFILM s.r.o. 198 973,00 € Ukončený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10