Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
DGV01006 Poradenské centrum HANA v Spišskéj Novej Vsi OZ HANA 57 855,00 € Prebieha
DGV01007 Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie Aliancia žien - Cesta späť 65 055,00 € Ukončený
DGV01009 Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova Women Institute Slovakia o. z. 121 855,00 € Ukončený
DGV01011 Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia Aliancia žien Slovenska 67 122,00 € Prebieha
DGV01012 Pomoc ohrozeným deťom 39 525,00 € Prebieha
DGVPP001 Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie Ministerstvo práve, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 000 000,00 € Ukončený
GII01001 SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy) Intech Slovakia, s.r.o. 4 940 994,00 € Ukončený
GII01004 Biomasové logistické centrum BIOPEL, a. s. 3 377 927,00 € Ukončený
GII01005 Rozvoj podnikateľskej činnosti a zvyšovanie zamestnanosti v spoločnosti STAMAP, s. r. o. v oblasti OZE. STAMAP, s. r. o. 1 579 484,00 € Prebieha
GII01006 Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín VSV GROUP, s.r.o. 1 403 848,00 € Ukončený
INC01001 Naša škola pre všetkých Obec Drahňov 34 620,00 € Ukončený
INC01002 Multikulturalizmus a podpora sociálnej inklúzie Základná škola Leles 38 690,00 € Ukončený
INC01003 Cez umenie k inklúzii Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1, Košice 40 000,00 € Ukončený
INC01004 Vzdelanie - predpoklad zmeny Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice 22 888,00 € Ukončený
INC01005 Urob kroky dopredu ZŠ Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199 39 180,00 € Ukončený
INC01006 Multikulturalizmus v našej škole Základná škola Štítnik 36 610,00 € Ukončený
INC01007 Škola pre žiakov Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Vojany 38 420,00 € Ukončený
INC01008 Do integrovanej školy s radosťou Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Boľ 38 020,00 € Ukončený
INC01009 Učíme sa čo nás baví Konzervatórium Exnárova 8, Košice 36 250,00 € Ukončený
INC01010 Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava Základná škola Zlatá 2 Rožňava 37 190,00 € Prebieha
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »