Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
CBC01018 Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 612 497,00 € Ukončený
CBC01003 OCHUTNÁVAJME Regionálne združenie GEMERSKO 223 130,00 € Ukončený
CBC01004 Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny Spiš Gallery o. z. 286 619,00 € Ukončený
CBC01007 Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle PROEDUCA, s.r.o. 372 674,00 € Ukončený
CBC01019 Máme k sebe blízko LUTO EDUCATION s.r.o. 212 398,00 € Prebieha
CBC01020 Karpatský portál. FOR REGION EU, n.o. 247 921,00 € Ukončený
CBC01023 ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce) ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 410 902,00 € Ukončený
CBC01025 SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce Mesto Michalovce 189 764,00 € Ukončený
CLT03010 Kto vraví, že som outsider? W PRESS a.s. 88 830,00 € Ukončený
CLT03001 Prekonávanie hraníc - kultúra, spôsob vzájomného porozumenia BONA FIDE, o.z. 173 507,00 € Ukončený
CLT03008 Komunikácia umenia - Umenie komunikácie NAŠE SLNKO, o.z. 88 200,00 € Ukončený
CBC01026 Ekodedina/??????? Hriňovská energetická, s.r.o. 299 806,00 € Ukončený
CBC01029 Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. (skratka projektu: ICHH) Obec Drienica 747 412,00 €
CBC01030 Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 171 728,00 €
CLT03002 Dobrý Trh - Svetlo mesta "punkt" 82 400,00 € Ukončený
CLT03003 Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku Nadácia Milana Šimečku 134 977,00 € Ukončený
CLT03004 Phutedro ?re CINEFIL 159 678,00 € Prebieha
CLT03005 Umenie, zbierky a dáta bez hraníc Slovenská národná galéria 92 412,00 € Ukončený
CLT03006 FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie Univerzita svätého Cyrila a Metoda 108 454,00 € Prebieha
CLT03007 Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 160 430,00 € Prebieha
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »