Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Ekodedina/??????? - [CBC01026]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01026
 • Názov projektu: Ekodedina/???????
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice-okolie
 • Začiatok realizácie projektu: 22.03.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Hriňovská energetická, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 299 806,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 290 932,50
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 266 134,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 266 134,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.