Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
DGV02006 Ženy z ulice Občianske združenie PRIMA 52 956,00 € Ukončený
DGV03010 Poradenské centrum Nádej Partizánske Nádej Partizánske 77 229,00 € Ukončený
DGV02004 Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov 243 865,00 € Ukončený
DGV03009 Ženy ženám Únia materských centier 102 405,00 € Ukončený
CBC01005 Spoločne pre rozvoj Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (Jointly for International Biosphere Reserve Eastern Carpathians Development) Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát 475 797,00 € Prebieha
DGV02001 Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji Košický samosprávny kraj 290 728,00 € Ukončený
DGV03008 Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti. BUDÚCNOSŤ, n.o. 54 360,00 € Ukončený
DGV02002 Slovensko bez násilia páchaného na ženách MyMamy, o.z. 406 405,00 € Ukončený
DGV03003 Krízové centrum pre matky s deťmi - KCMD Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove 386 811,00 € Prebieha
GIIPP001 Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 500 000,00 € Ukončený
CBC01006 Partnerstvo hlinou spečatené ANNOGALLERY 229 410,00 € Ukončený
CBC01010 ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 398 773,00 € Prebieha
CBC01024 Cestujúce bábky Košický samosprávny kraj 440 934,00 € Ukončený
CBC01017 Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 829 180,00 € Ukončený
CBC01012 Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 756 849,00 € Ukončený
CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava 454 538,00 € Prebieha
CBC01009 Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership Akademik Technická Univerzita Košice 394 381,00 € Ukončený
CBC01013 Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC) Národné lesnícke centrum 597 881,00 € Ukončený
CBC01011 Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020 Karpatská nadácia 297 088,00 € Prebieha
CBC01014 Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 354 119,00 € Prebieha
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »