Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji - [DGV02001]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV02001
 • Názov projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 28.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Košický samosprávny kraj
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 290 728,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 374 769,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 317 353,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 317 353,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.