Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici - [CBC01017]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01017
 • Názov projektu: Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice IV
 • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2017
 • Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie: Hraničné prechody
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 829 180,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 829 180,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 735 669,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 735 669,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.