Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC) - [CBC01013]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01013
 • Názov projektu: Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 08.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Národné lesnícke centrum
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 597 881,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 749 804,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 629 642,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 629 642,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.