Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Spoločne pre rozvoj Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (Jointly for International Biosphere Reserve Eastern Carpathians Development) - [CBC01005]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01005
 • Názov projektu: Spoločne pre rozvoj Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (Jointly for International Biosphere Reserve Eastern Carpathians Development)
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Medzilaborce
 • Prijímateľ: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 475 797,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.