Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia - [DGV02004]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV02004
 • Názov projektu: Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Trebišov
 • Začiatok realizácie projektu: 28.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 243 865,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 243 865,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 222 233,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 222 233,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.