Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership - [CBC01009]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01009
 • Názov projektu: Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Začiatok realizácie projektu: 21.05.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2016
 • Prijímateľ: Akademik Technická Univerzita Košice
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 394 381,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 394 381,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 315 142,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 315 142,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.