Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Slovensko bez násilia páchaného na ženách - [DGV02002]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV02002
 • Názov projektu: Slovensko bez násilia páchaného na ženách
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 28.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: MyMamy, o.z.
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 406 405,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 473 045,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 400 153,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 400 153,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.