Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
ACC03016 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej školy Základná škola 39 970,00 € Ukončený
ACC03017 Voda a dážď patria do záhrad Základná škola s materskou školou 40 000,00 € Ukončený
ACC03019 Školské multifukčné centrum Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky 40 000,00 € Ukončený
ACC03020 Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany 39 995,00 € Ukončený
ACC03021 Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju Základná škola Podvysoká 307 34 284,00 € Ukončený
ACC03022 Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Selye János Gimnázium 39 956,00 € Ukončený
ACC03023 VODA OKOLO NÁS - WAU Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 39 487,00 € Ukončený
ACC03024 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Bystré Základná škola 39 559,00 € Prebieha
ACC03025 S Modrou školou k lepšej klíme Základná škola s materskou školou Hrušov 39 175,00 € Ukončený
ACC03026 PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY Základná škola 39 768,00 € Ukončený
ACC03027 Eko-klimax 2014 Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin 22 043,00 € Ukončený
ACC03028 Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov Základná škola s materskou školou 39 500,00 € Ukončený
ACC03029 Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany Základná škola, Sľažany 122 37 295,00 € Ukončený
ACC03030 Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď Základná škola Podhoroď 33 600,00 € Ukončený
ACC03031 Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa Základná škola s materskou školou 37 510,00 € Ukončený
ACC03032 Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín Základná škola Divín 37 298,00 € Ukončený
ACC03034 Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77 37 240,00 € Ukončený
ACC03035 Revitalizuj a zachráň planétu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 40 000,00 € Ukončený
ACC03036 Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS 36 825,00 € Ukončený
ACC03037 Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy 39 740,00 € Ukončený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »