Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec - [ACC03037]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 740,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 740,01
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 327,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 327,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.