Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany - [ACC03020]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 995,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 995,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 845,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 845,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.