Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY - [ACC03026]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03026
 • Názov projektu: PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Medzilaborce
 • Začiatok realizácie projektu: 21.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2014
 • Prijímateľ: Základná škola
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 768,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 768,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 31 814,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 31 012,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.