Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa - [ACC03031]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03031
 • Názov projektu: Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Poltár
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 510,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 510,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 510,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 510,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.