Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín - [ACC03032]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03032
 • Názov projektu: Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Lučenec
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Základná škola Divín
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 298,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 298,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 190,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 190,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.