Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Bystré - [ACC03024]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03024
 • Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Bystré
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Prijímateľ: Základná škola
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 559,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 15 824,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.