Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď - [ACC03030]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03030
 • Názov projektu: Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Sobrance
 • Začiatok realizácie projektu: 08.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2015
 • Prijímateľ: Základná škola Podhoroď
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 33 600,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 33 601,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 30 241,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 28 734,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.