Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote - [ACC03036]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03036
 • Názov projektu: Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Rimavská Sobota
 • Začiatok realizácie projektu: 21.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 36 825,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 36 825,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 29 460,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 32 816,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.