Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Školské multifukčné centrum - [ACC03019]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03019
 • Názov projektu: Školské multifukčné centrum
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Malacky
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2015
 • Prijímateľ: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 999,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 999,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 40 000,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.