Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Projekty

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Schválený projektový grant Stav
INC01011 Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov 38 560,00 € Ukončený
INC01013 " Rómsky jazyk - most medzi nami " Súkromné gymnázium 39 700,00 € Ukončený
INC01014 " Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity " eMKLub 40 000,00 € Ukončený
INC01015 Rozvoj interkultúrneho vzdelávania a mimoškolských aktivít v základnej škole v Cinobani Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa 32 400,00 € Ukončený
INC01016 RÓMSKE REÁLIE AKO NÁSTROJ INKLÚZIE Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21 39 215,00 € Ukončený
INC01017 Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie pomocou aktivít Základnej školy Kružlová Základná škola Kružlová 36 320,00 € Ukončený
INC01018 Spoločne za zmenu Súkromná pedagogická a sociálna akadémia 40 000,00 € Ukončený
INC01019 ZŠ Nižná Polianka - miesto znížovania národných nerovnosti a podpory sociálnej inklúzie ZŚ s MŠ Nižná Polianka 37 520,00 € Ukončený
INCPP001 Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 322 000,00 € Ukončený
GII01003 ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA ECO FILM, s.r.o. 1 749 775,00 € Prebieha
CBC01016 SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru 971 848,00 € Ukončený
DGV02005 Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia Aliancia žien Slovenska 188 377,00 € Ukončený
DGV03006 Mosty Centrum sociálnych služieb KA 59 168,00 € Ukončený
CBC01002 DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 873 779,00 € Ukončený
CBC01008 Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc" Paneurópska vysoká škola n.o. 575 486,00 € Ukončený
DGV03001 Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS Občianske združenie Brieždenie 837 517,00 € Ukončený
DGV03002 Ženský domov Trenčín LUNA n.o. 665 856,00 € Ukončený
DGV03007 Žiť bez strachu Centrum sociálnych služieb ANIMA 85 257,00 € Ukončený
DGV03011 Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska Pomoc obetiam násilia 113 506,00 € Ukončený
DGV02003 Spoločné ciele Poradenské centrum Nádej 202 869,00 € Ukončený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »