Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA - [GII01003]


Základné informácie

 • Kód projektu: GII01003
 • Názov projektu: ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA
 • Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Rimavská Sobota
 • Začiatok realizácie projektu: 30.05.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: ECO FILM, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 749 775,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 1 749 775,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 50,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 699 910,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.