Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov - [INC01011]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01011
 • Názov projektu: Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Svidník
 • Začiatok realizácie projektu: 30.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: ZŠ Nižný Mirošov
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 38 560,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 38 560,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 767,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 767,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.