Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov - [INCPP001]


Základné informácie

 • Kód projektu: INCPP001
 • Názov projektu: Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava III
 • Začiatok realizácie projektu: 15.11.2013
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav
 • Komponent/opatrenie: Preddefinovaný projekt
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 322 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 421 859,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 377 963,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 377 963,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.