Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Ženský domov Trenčín - [DGV03002]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV03002
 • Názov projektu: Ženský domov Trenčín
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Trenčín
 • Začiatok realizácie projektu: 20.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: LUNA n.o.
 • Komponent/opatrenie: Bezpečný ženský dom
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 665 856,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 665 856,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 583 122,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 583 122,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.