Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Spoločné ciele - [DGV02003]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV02003
 • Názov projektu: Spoločné ciele
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
 • Začiatok realizácie projektu: 28.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Poradenské centrum Nádej
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 202 869,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 192 612,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 157 600,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 157 600,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.