Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Spoločne za zmenu - [INC01018]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01018
 • Názov projektu: Spoločne za zmenu
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.10.2015
 • Prijímateľ: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 36 400,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 32 800,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 32 800,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.