Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia - [DGV02005]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV02005
 • Názov projektu: Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
 • Začiatok realizácie projektu: 28.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Aliancia žien Slovenska
 • Komponent/opatrenie: Poradenské centrá - rodovo-podmienené násilie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 188 377,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 188 377,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 129 691,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 129 691,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.