Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozvoj interkultúrneho vzdelávania a mimoškolských aktivít v základnej škole v Cinobani - [INC01015]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01015
 • Názov projektu: Rozvoj interkultúrneho vzdelávania a mimoškolských aktivít v základnej škole v Cinobani
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Poltár
 • Začiatok realizácie projektu: 30.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 32 400,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 32 400,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 31 822,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 31 822,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.