Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici. - [CBC01016]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01016
 • Názov projektu: SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Michalovce
 • Začiatok realizácie projektu: 15.04.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru
 • Komponent/opatrenie: Výmena know-how s Nórskom
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 971 848,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 971 848,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 639 369,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 639 369,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.